Čo je laminátová podlaha?

Posted on 13. apríla 2012 · Posted in Užitočné informácie
vrstvy laminátovej parkety

Prvá laminátová podlaha bola vyvinutá vo Švédsku v roku 1977, na trh sa ale dostala až v roku 1980. Tento, vtedy nový typ podlahovej krytiny sa veľmi rýchlo rozšíril aj do ostatných krajín Európy. Laminátové podlahy v prvých rokoch neboli síce vysoko kvalitné, ale vďaka pernamentnému rozvoju došlo koncom 80 – tych rokov k výraznemu pokroku v tejto oblasti. 

Dnes patrí laminátová podlaha k najobľúbenejším podlahovým krytinám vo svete. Čo sa od 80 – tých rokov nezmenilo, je zloženie laminátovej podlahy. Štruktúru laminátu tvoria 3 vrstvy.

Vrstva 1

Najprv je to úžitková a dekorová vrstva , podľa spôsobu produkcie ju tvorí jedna alebo viacero vrstiev. Úžitkovú vrstvu tvorí špeciálne vytvrdzovaná živica – celulóza, ktorá zabezpečuje odolný povrch podlahy. Dekorová vrstva vytvára atraktívny vzhľad podlahy.

Vrstva 2:

Pod dekorom je samotná nosná doska, ktorá je zložená z drevnej vlákniny (HDF).

Vrstva 3:

Na spodnej strane nosnej dosky je impregnovaná vrstva, ktorá zabezpečuje foremnú stabilitu nosnej dosky a zabraňuje vstupu vlhkosti do nosnej dosky.

Všetky tri vrstvy sú spojené pôsobením živice, teploty a tlaku. DPL – „Direct Pressure Laminate“.