Egger Cork +

Technológia a konštrukcia podláh Egger

Posted on 21. apríla 2014 · Posted in Užitočné informácie

Mnohí zákazníci sú na predajniach často zmätený, keď im predajca povie, že podlaha je vyrobená technológiou DPL, na rozdiel od inej, ktorá je zase DPR. Vysvetliť rýchlo a jednoducho zákazníkovi, aký je v tom rozdiel, nemusí byť vždy ľahké. Dobrým príkladom je nemecký výrobca Egger, ktorý má vo svojom portfóliu viaceré z týchto výrobných technológií. Tak si skúsme na príklade podláh Egger vysvetliť, ktoré to sú a aký je medzi nimi rozdiel:

  • DPR (Direct Print) – touto technológiou bola vyrábaná stará kolekcia podláh Euroclic, ale aj relatívne nová kolekcia Floorline Superior  a tiež posledná generácia korkových podlách Egger Cork+. Ako už napovedá význam skratky “direct print”, jedná sa o tlač dekoru priamo na drevovláknitú nosnú dosku. Hlavnými prednosťami tejto technológie je, v porovnaní napr. s klasickými laminátovými podlahami, že sú tieto parkety tichšie, pocitovo teplejšie, ale zase prevedením ochrannej vrstvy menej vydržia, i keď závisí od podmienok použitia.
  • DPL – (Direct Pressure Laminate) je dnes najpoužívanejšia technológia výroby u väčšiny výrobcov tzv. “laminátových podláh”. Konštrukcia je typická svojou sendvičovou štruktúrou a hlavne tým, že vrchná – ochranná vrstva je z melamínu, inými slovami “laminátovej” vrstvy, ktorá je veľmi odolná.  V ponuke Egger sú touto technológiou vyrobené všetky laminátové kolekcie okrem spomínanej kolekcie Floorline Superior a Business Classic 11 mm.
  • HPL (Hight Pressure Laminate) – je obdobná konštrukcia ako DPL i keď výrobný postup je odlišný a pomerne náročnejší a nákladnejší. Lamináty vyrobené touto metódou sú stabilnešie s odolnejším povrchom. Väčšinou sa jedná o podlahy určené na použitie v komerčných priestoroch, alebo priestoroch s vyššou intenzitou zaťaženia.
  • CML  – (Continuous Pressure Laminate) laminátová podlaha, ktorá je svojou konštrukciou podobná DPL konštrukcií s tým rozdielom, že sa skladá z viacerých vrstiev. Napr. kolekcia Egger Business 11 mm má naviac 2x Core (podkladový) papier + 1x protiťah. Vďaka tomu je možné dosiahnúť vyššiu odolnosť podlahy.

Toľko ku konštrukčným riešeniam. Zákazníkovi je v konečnom dôsledku jedno akou metódou bola podlaha vyrobená. Dôležité však je vybrať takú podlahu, ktorá bude čo najviac spĺňať podmienky a účel použitia na ktorý zákazník podlahu potrebuje…